Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja i Hotel Grodzki z siedzibą ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz.
Celem przetwarzania jest:

 • obsługa składanych zapytań -* na podstawie Art. 6 ust. I lit a RODO - zgoda osoby, której dane dotycz,
 • rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6ust. I lit a RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą
 • rezerwacja pokoju hotelowego- na podstawie Art 6 ust. I lit b. RODO.
 • marketing usług administratora danych osobowych- na podstawie Art 6ust 1 lit. a RODO- pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art 6
  ust. 1 lit. RODO:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających
  w hotelu na podstawie Art. 6 ust. I lit RODO.

Dane osobowe przechowywane będą:

 • dotyczące składanych zapytań - przez 12 okres 12 miesięcy
 •  dotyczące rezerwacji - przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji , dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej.
 • przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym miał miejsce w hotelu , przetwarzane w celach marketingowych.
 • do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej w systemach monitoringu wizyjnego-przez 30 dni.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • zewnętrzne biuro rachunkowe,
 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich,
 • firmy świadczące usługi marketingowe,
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych,
 • podmioty uprawnione do do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Posiada Pani/Pan prawo do ich sprostowania , prawo do przenoszenia danych-dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej a w zakresie na który została wyrażona zgoda-posiada Pani/Pan prawo do sunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Posiadanie osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji usługi hotelarskiej - w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej, odmową rezerwacji - w przypadku rezerwacji pokoju. Pani/Pana dane nie będą profilowane.